Zaświadczenia 561

Zaświadczenia 561 to program służący do automatycznego tworzenia deklaracji o działalności na podstawie Rozporządzenia 561/2006  lub umowy międzynarodowej AETR (przepisy dotyczące czasu pracy kierowców). Wspomniane formularze muszą być zgodne z unijnym wzorem (zobacz i pobierz).

Program Zaświadczenia 561 pozwala na szybkie wygenerowanie takich raportów, dzięki automatycznemu wypełnieniu luk w danych odczytanych z cyfrowego tachografu lub karty kierowcy. To oprogramowanie bezcenne w trakcie przygotowań do kontroli Inspekcji Transportu Drogowego, Policji czy PIP.

Zaświadczenia 561 to:

• odczyt kart kierowców za pomocą czytników kart chipowych,
• import danych z plików DDD, ESM i innych,
• szybka edycja danych o urlopach, chorobowym i pracy kierowcy za pośrednictwem modułu kalendarza,
• wykrywanie okresów, za które konieczne jest wystawienie deklaracji,
• automatyczne uzupełnianie dat wystawienia oświadczeń,
• jednoczesne tworzenie dużej ilości certyfikatów,
• generowanie raportów do plików PDF, RTF, TXT oraz HTML,
• współpraca z programem do rozliczania czasu pracy kierowców Tachospeed (opcjonalnie).

Zaświadczenia 561 – po co je wystawiać i w jakich sytuacjach jest to konieczne?

Zaświadczenia 561

Według unijnych przepisów podstawowym źródłem informacji w ramach kontroli drogowych są zapisy z tachografu. Ich brak może zostać usprawiedliwiony, lecz jedynie wtedy, gdy dokonanie takich zapisów (również odręcznych) nie było możliwe z przyczyn obiektywnych. Istnienie takich przyczyn potwierdzają właśnie formularze 561.

Kiedy wystawienie takich certyfikatów jest konieczne? Zgodnie z aktualnymi wytycznymi Komisji Europejskiej okazanie deklaracji 561 jest podczas kontroli jest obowiązkowe jedynie w przypadku, gdy zapisy z tachografu nie są w stanie wykazać, iż przepisy Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 są przestrzegane. Do takiej sytuacji może dojść w związku z wypoczynkowym urlopem kierowcy czy chorobowym, a także w czasie, gdy kierowca odpoczywał w ramach dziennego okresu odpoczynku lub prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR.

Program Zaświadczenia 561 automatyzuje proces przygotowywania zgodnych z obowiązującym prawem formularzy, uznawanych przez kontrolerów na terenie całej Unii Europejskiej. Jego producentem jest firma Infolab, zajmująca się tworzeniem najwyższej jakości oprogramowania używanego w branży transportowej.

Infolab


Infolab
ul. Estetyczna 4
43-100 Tychy

tel.: +48 32 70-70-400
faks: +48 32 750-50-30
adres e-mail: biuro@infolab.pl