Deklaracja o aktywności

Wzory formularzy 561 do pobrania:
Zaświadczenie o aktywności (wersja DOC)
Zaświadczenie o aktywności (wersja PDF)